Utorak, 06 Lipanj 2023 15:07

U naselju Alilovci otvorena kompostana na odlagalištu Vinogradine

 

Radi povećanja kapaciteta Republike Hrvatske za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, a kako bi se doprinijelo unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima, Komunalac Požega d.o.o. uz sufinanciranje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, proveo je projekt „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine u naselju Alilovci.

Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., a Grad Požega sudjelovao je sa sufinanciranjem opreme u iznosu od 1.651.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.536.866,81 kn, dok su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 6.000.439,04 kuna pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 3.000.219,52 kuna, tj. 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Domagoj Lovrić, direktor tvrtke Komunalac Požega istaknuo je kako je projekt pokrenut s ciljem povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada te smanjivanja iznosa poticajnih naknada za prekomjerno odloženi komunalni otpad koji plaćaju jedinice lokalne samouprave.

„Stope odvajanja otpada iznose oko 20%, dok bi Republika Hrvatska morala oporabiti najmanje 55% mase komunalnog otpada do 2025. godine, 60% do 2030. godine i 65% do 2035. godine. Analizom do sada provedenih mjera i uloženog truda na području odvojenog sakupljanja otpada uvidjeli smo da nije dovoljno odvajati samo staklo, papir i plastiku. Smatram da ćemo se tek u srpnju, s početkom rada ove kompostane, polako početi približavati propisanim ciljevima.“ - rekao je direktor Lovrić istaknuvši kako odlaganje biorazgradivog otpada predstavlja veliku prijetnju za okoliš s aspekta stvaranja metana uslijed raspadanja otpada i emisije stakleničkih plinova.

„U prvoj fazi radova izgrađena je ploha za kompostiranje s pratećom infrastrukturom, objektom za zaposlene te je nabavljena oprema za obavljanje tehnološkog procesa kompostiranja - pakirka, sito za prosijavanje, drobilica i obrtač za pakiranje.“ - rekao je Domagoj Lovrić.

U ime Požeško-slavonske županije zamjenik županice Ferdinand Troha čestitao je na realizaciji projekta te izrazio zadovoljstvo što se u Komunalcu Požega otpad nastoji što kvalitetnije zbrinuti, prema svim europskim i svjetskim standardima. „Sve češće se govori o „zero waste“ standardu. Mi želimo doseći odvajanje otpada od 55% do 2025. godine. To je cilj koji su postavili u Komunalcu Požega i vjerujem da će ga realizirati. Otpad je ozbiljan problem, a može biti i rješenje pojedinih problema ako se s njime upravlja odgovorno i racionalno.“ - rekao je Troha.

Otkada u Gradu Požegi postoji mogućnost odvajanja otpada na kućnom pragu, Grad je sudjelovao u nabavi spremnika za odvajanje papira i plastike, a kako bi omogućili odvajanje biootpada, nabavit će i gotovo 4.000 smeđih spremnika za biootpad zapremnine 120 i 240 litara.

Ovom prigodom, gradonačelnik Požege Željko Glavić istaknuo je kako je odvajanje otpada svojevrstan zalog za naraštaje koji dolaze. „Sakupljanje biootpada dodatna je usluga Komunalca kojom će se građanima omogućiti jednostavno i besplatno zbrinjavanje. Time će naši sugrađani moći izravno utjecati na visinu svojih računa za uslugu sakupljanja otpada, jer što više izdvojimo korisnog otpada imat ćemo manji broj pražnjenja zelenih spremnika, a time i manje iznose računa u odnosu na korisnike koji ne odvajaju otpad i zelene spremnike izvoze više puta mjesečno.“ - rekao je gradonačelnik Glavić.

„Sufinancirana je i izrada edukativnih materijala te prijevoz djece autobusima na odlagalište Vinogradine kako bi kroz edukaciju na terenu spoznali važnost pravilnog gospodarenja otpadom i primijenili to u svojim obiteljima. Vjerujem da će uskoro osvanuti prve kompostne hrpe s kojih će kompost visoke kvalitete završiti na javnim zelenim površinama u gradu.“ – rekao je gradonačelnik.

Pročitano 371 puta