Kultura i civilno društvo

U Požeško-slavonskoj županiji postoje mnogi važni povijesni, kulturni i baštinski lokaliteti uključujući ključne arheološke ostatke, povijesne utvrde i gradove, sakralne građevine te pojedinačne stambene i javne zgrade koji govore o kontinuitetu naseljavanja i kulturi življenja i stanovanja u različitim stilskim, oblikovnim i vremenskim razdobljima. Bogato kulturno nasljeđe Požeško-slavonske županije (koje može biti okosnica za obnovu turističkih aktivnosti i opće kvalitete života za stanovništvo) pokazuje nam da su očuvanje i zaštita bile važne aktivnosti. Županija je odgovorna za zaštitu širokog spektra kulturnih dobara.

Radi što učinkovitijeg djelovanja i bolje stručne brige o zaštiti spomenika kulture, Požeško-slavonska županija i grad Požega založili su se za osnivanje Konzervatorskog odjela (prosinac 1999. godine) u Požegi čiji se upravni i stručni poslovi odnose na skrb o 84 registrirana spomenika kulture i 166 preventivno zaštićena spomenika. Spomenika je i više, ali još nisu evidentirani i registrirani.

Tijekom rata na području Požeško-slavonske županije uništeni su ili oštećeni brojni spomenici kulture. Obnova ratom oštećenih kulturnih dobara jedan je od prioriteta Konzervatorskog odjela u Požegi.

U zaštiti kulturnih dobara bit će potrebni znatna pomoći suradnja Ministarstva kulture i drugih tijela državne uprave. Isto tako neophodna će biti i suradnja s crkvenim vlastima i ostalim relevantnim tijelima i organizacijama koje su direktno povezane s nasljeđem Županije.

Važne kulturne ustanove

Na području Požeško-slavonske županije od ustanova kulture djeluju:

 • GRADSKI MUZEJ POŽEGA
 • MUZEJ GRADA PAKRACA
 • GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
 • GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA POŽEGA
 • HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PLETERNICA
 • NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTJEVO
 • GRADSKA KNJIŽNICA PAKRAC
 • GRADSKA KNJIŽNICA LIPIK
 • KONZERVATORSKI ODJEL POŽEGA
 • DRŽAVNI ARHIV, SLAV. BROD - ODJEL POŽEGA
 • DIJECEZANSKI MUZEJ POŽEŠKE BISKUPIJE


Kulturne priredbe

HRVATSKA REVIJA JEDNOMINUTNOG FILMA-istaknuta je međunarodna smotra koja u Požegi okuplja neprofesionalne filmske stvaraoce iz zemlje i svijeta. Reviju priređuje Udruga GFR FILM VIDEO Požega, a proslavila je Požegu i njene filmske stvaraoce širom svijeta. Riječje o najstarijoj filmskoj priredbi u Hrvatskoj koja se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Požeško-slavonske županije, Grada Požege i patronatom UNICE. 

AUREA FEST(rujan), priredba je to koja njeguje tamburašku i domaću pop-glazbu, posebice tamburicu kao izvorni hrvatski instrument te običaje požeške berbe grožđa i dovodi u grad i županiju desetak tisuća posjetitelja.


IVANJSKI KRIJES (lipanj), u organizaciji Društva Sveti Grgur, Požega pučka je priredba koja se tradicionalno održava na središnjem gradskom trgu, uz paljenje krijesa i nastup popularnih pjevača, čime se obnavlja tradicija Požege i Požeštine iz 1739. godine.


FESTIVAL PJEVAČA AMATERA ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE KAPTOL (svibanj), već trideset godina okuplja pjevače amatere s područja Županije, uglavnom mlade ljude, i jedan je od rijetkih kulturnih događaja u toj općini koji posljednjih godina njeguje isključivo tamburašku glazbu.

CVJETIĆI GLAZBE PLETERNICA (lipanj), festivalska je priredba mladih Požeško-slavonske županije koja se održava desetu godinu za redom, a sastoji se od izvođenja novonastalih aranžmana slavonskih pjesama te većizvođenih skladbi izvornog slavonskog duha. U kulturnom životu Županije istaknuto mjesto zauzimaju brojne smotre folklora: LIDAS u Pleternici, ČUVAJMO OBIČAJE ZAVIČAJA u Velikoj, BEKTEŠKI SUSRETI u Bektežu,  POLJADIJA U SRCU u Grabarju, PJESMOM U JESEN u Jakšiću, GRANIČARSKO SIJELO u Zagrađu, koje njeguju, štite i promoviraju etno-blago ovog područja.

Nevladine organizacije

Postoji 484 registrirane udruge u Požeško-slavnoskoj Županiji. Udruge su prisutne u skoro svakom naselju, te se bave raznim aktivnostima, od sporta do prava manjina.
Sport, sa 205 aktivnih organizacija, je najaktivnije područje nevladinih civilnih udruga, a prate ga društvene organizacije (većinom dobrovoljna vatrogasna društva), kulturne udruge, udruge poljoprivrednika i zaposlenika velikih poduzeća. Postoji manji broj organizacija koje predstavljaju manjine te ranjive grupe (npr. mladi, žene, umirovljenici). Vrlo mali postotak NVO-a fokusira se na suvremenu kulturu ili kulturu mladih te na ne-tradicionalne sportove.

Relativan nedostatak NVO i društvenih organizacija koje se bave suvremenim pitanjima mogao bi ukazivati na to da iako NVO imaju važnu ulogu u održavanju društvene tradicije, one nemaju veliki utjecaj na današnje razvojne trendove.