Roof kontakt

Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 3400 Požega tel. 034 290 290 e-mail. uredzupana@pszupanija.hr

Arhiva Novosti

Socijalne ustanove

Dom za starije i nemoćne osobe Velika
Luke Imbrišimovića 7
34 330 Velika

Dom za starije i nemoćne osobe Požega
Dr. Filipa Potrebice 2 a
34000 Požega


Centri za socijalnu skrb - osnivač Ministarstvo, a Županija temeljem decentraliziranih funkcija vrši financiranje materijalnih rashoda centara,

Centar za socijalnu skrb Pakrac
P.Preradovića 1
34550 Pakrac

Centar za socijalnu skrb Požega
Dr. Filipa Potrebice 2
34 000 Požega

Facebook Likebox Slider