Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije osnovana je za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju.

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN", br. 76/07) donijeta je odluka Županijske skupštine o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 3/08) kojom je taj zavod od 1. travnja 2009. godine ustrojen kao javna ustanova. Rješenjem Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu (broj Tt-09/93-2) od 19. veljače 2009. godine izvršen je upis u registar ustanova.

Poslove prostornog uređenja u Požeško-slavonskoj županiji do tada je obavljao Županijski zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, ustrojen kao upravno tijelo.

Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije preuzeo je službenike, poslove, opremu i arhiv Županijskog zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije te je nastavio s radom na istoj adresi u Požegi, Županijska 7.

Djelatnost Zavoda je:

  • izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
  • izrada izvješća o stanju u prostoru,
  • vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
  • pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
  • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom,
  • izrada prostornih planova uređenja velikog grada, gradova i općina i urbanističkih planova uređenja, ako je izrada tih planova Zavodu povjerena od nadležnog ministarstva ili Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije,
  • obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako je obavljanje tih poslova Zavodu povjereno od nadležnog ministarstva ili Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije.

Javna ustanova obavlja navedene poslove kao javnu službu.

Zavod je ustrojen kao jedinstvena ustrojstvena jedinica.

Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Županijska 7
34000 POŽEGA
Tel.: 034/290-222
Faks: 034/290-220

Kontakt osobe iz zavoda za prostorno uređenje
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
Mladenko Soldo, dipl. inž. građ. Ravnatelj ustanove 034/290-222
Renata Madunić-Hajek, dipl. inž. arh. Stručna savjetnica - prostorni planer 034/290-255
Gordana Boban, dipl. inž. arh. Stručna savjetnica - prostorni planer 034/290-220
Davor Šarić, dipl. inž. drv. industr. Stručni savjetnik za održivi razvoj 034/290-254
Marija Franjić, uprav. iur. Stručna suradnica za pravne poslove 034/290-255
Tihomir Bahora, inž. građ. Stručni suradnik za informacijski sustav i prostorno planiranje 034/290-224
Dragica Obradović, inž. građ. Stručna suradnica za infrastrukturne sustave 034/290-224