Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi, i to:

  • praćenje sveukupne razvojne, organizacijske, zakonske i normativne problematike osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi i zdravstva, sukladno decentraliziranim funkcijama na razini županije;
  • izrada prijedloga općih i pojedinačnih akta za Županijsku skupštinu i djelatnosti Odjela;
  • obavlja stručne, upravne i ostale poslove u svezi s predškolskim ustanovama, mrežom škola, stipendiranja studenata, natjecanja učenika.
  • suradnja s ustanovama iz područja školstva, socijalne skrbi i zdravstva, te gradovima i općinama na području županije;
  • suradnja s udrugama iz područja kulture, sporta, tehničke kulture, te humanitarno-socijalnim udrugama i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata;
  • izrada programa javnih potreba iz područja prosvjete kulture, sporta,  te humanitarno-socijalnih udruga i udruga proisteklih iz Domovinskog rata;
  • novčane potpore socijalno ugroženim osobama na području županije;
  • praćenje propisa značajnih za djelatnost odjela
Kontakt osobe Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
Sandra Sekulić Pojer, dipl. novinar pročelnica 034/290-205
Ana Pirović, prof. fon. i španj. jezika
viša savjetnica za kulturu i druge društvene djelatnosti 034/290-207
Danijela Starčević, dipl. iur. viša savjetnica za zdravstvo i pravne poslove 034 290-208
Zora Bošnjak, dipl. iur. viša savjetnica za socijalnu skrb 034/290-208
Miroslav Bagarić, bacc. uprave viši referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i druge društvene djelatnosti 034/290-250
Slavica Gregurić referentica za društvene djelatnosti 034/290-206
Irena Galić, mag. oec. voditeljica EU projekta 034/290-207

Izdvojeni dokumenti