Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo je upravno tijelo koje obavlja stručne, upravne, analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove s područja gospodarstva i graditeljstva.

Obavljanje određenih poslova iz djelokruga Odjela izvršava se u Ispostavi županijskih upravnih tijela u Pakracu.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, lovstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma, vodnog  i komunalnog gospodarstva, razvitka te poslove razminiranja i ostalih grana gospodarstva, kao i poslove iz područja prostornog uređenja i gradnje te zaštite okoliša:

 • poslovi praćenja i analize stanja gospodarstva i gospodarske infrastrukture te izrada i praćenje projekata razvitka,
 • suradnja s trgovačkim društvima i drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti radi priprema projekata,
 • poslovi vezani na praćenje i analizu stanja  poljoprivrede, ekološke poljoprivrede, proizvodnje hrane i predlaganja mjera za poboljšanje istoga,
 • sudjelovanje u izradi programa i projekata za obnovu poljoprivrede, zaštite od elementarnih nepogoda, promoviranja i zaštite poljoprivrednih proizvoda,
 • provođenje kreditnih linija i programa državnih potpora vezanih uz poljoprivredu,
 • poslovi vezani uz lov i ribolov, šumarstvo i vodno gospodarstvo,
 • poslovi  vezani uz problematiku obrta, malog i srednjeg poduzetništva kroz pripremu i provedbu kreditnih linija, korištenja potpora i poticaja u poduzetništvu te provođenja projekata i programa s područja poduzetništva,
 • praćenje stanja u području komunalnih djelatnosti kroz pripremu programa i izvješća vezanih uz razvoj i izgradnju komunalne infrastrukture (cestovna, željeznička infrastruktura, plin, vodoopskrba, kanalizacija, navodnjavanje), posebno zbrinjavanja otpada te poslove organizacije prijevoza iz djelokruga županije,
 • priprema i praćenje programa  i planova razminiranja i obnove,
 • obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Skupštine ili prema nalogu župana,
 • provodi postupke izdavanja lokacijskih dozvola,
 • provodi poslove vezane uz prostorne planove te potvrđivanje usklađenosti akata parcelacije s lokacijskom dozvolom ili prostornim planovima,
 • provodi postupke izdavanja potvrda na glavne projekte, uporabne dozvole, uklanjanje građevina,
 • vođenje  katastra, registra i očevidnika emisije u okoliš,
 • vođenje postupka procjene utjecaja na okoliš i izrada izvješća vezanih uz stanje i zaštitu okoliša
 • obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Skupštine ili prema nalogu župana.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

Tel/fax: Fax 034/290-233

Kontakt podaci ureda za gospodarstvo i graditeljstvo
 
 
Ime Funkcija Telefon
Branka Kuba, dipl. oec
pročelnica 034/290-272
Elvira Mirković, dipl. inž. poljop. viša savjetnica za poljoprivredu i poduzetništvo 034/290-209
Branko Grgić, inž. poljop.
stručni suradnik za lovstvo, koncesije i razminiranje 034/290-209
Ljuban Čolić, inž. prometa
stručni suradnik za promet i komunalno gospodarstvo 034/290-211
Snježana Kakuk, dipl.inž.arhitekture viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo 034/290-232
Maja Krejčir, mag. ing. aedif.
Viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo 034/290-266
Ljerka Škritek, inž. građevinarstva
stručna suradnica za graditeljstvo 034/290-234
Renata Obradović, dipl. oec. viša savjetnica za zaštitu okoliša 034/290-212
Jadranka Devčić, bacc. ing. aedif.
stručna suradnica za prostorno uređenje 034/290-239
Petar Matijević, struč. spec. admin. publ.
stručni suradnik za prostorno uređenje 034/290-267
Josip Vrbica, inž. građevinarstva
stručni suradnik za graditeljstvo - ispostava Pakrac 034/440-422
Nikolina Stanić, mag. geogr. viša savjetnica za prost.uređenje i graditeljstvo 034/290-266
Tomislav Marinović, struč. spec. ing. aedif. stručni suradnik za prostorno uređenje 034/290-268
Josip Markulin, mag. ing. aedif. viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo 034/290-177
Milan Ivanko, inž. građevinarstva stručni suradnik za prostorno uređenje 034/290-234
Antonija Jaroš, bacc. oec. stručna suradnica za zaštitu okoliša 034/290-212
Zvonimir Miškić, bacc. ing. agr. stručni suradnik za poslove s nekretninama 034/290-211
Krunoslav Miholić, bacc. ing. aedif. stručni suradnik za prostorno uređenje 034/440-421 
Irma Ožbolt, univ. bacc. ing. geod. stručna suradnica za prostorno uređenje 034/440-419
Snježana Rozman, dipl. oec.  viša savjetnica za poduzetništvo i obrt 034/290-166
Anita Đimoti Došen, dipl. iur.  voditeljica Odsjeka 034/290-130
Brankica Ivandić, dipl. oec. viši savjetnik za poduzetništvo i obrt 034/440-408
Jasminka Olivier, struč. spec. oec.  viša savjetnica za turizam 034/440-409