Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije je upravno tijelo koje obavlja stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne, koordinacijske, operativne i druge poslove vezane uz proračun Županije i njeno financiranje.


Upravni odjel za proračun i financije obavlja:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
  • poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa,
  • poslove priprema nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanja proračunskih rashoda, vođenje evidencije prihoda i rashoda te izrade povremenih izvješća i završnog računa proračuna Županije,
  • poslove izrade smjernica za pripremu proračuna gradova i općina, praćenja i proučavanja problematike izvršavanja njihovih proračuna, pripreme mjera pospješivanja njihovog financiranja te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna,
  • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
  • poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba u djelomičnom ili potpunom vlasništvu Županije te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata,
  • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom,
  • organiziranje i kontroliranje zakonitosti postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe upravnih tijela Požeško-slavonske županije, te druge poslove u vezi s tim,
  • računovodstveno-knjigovodstvene poslove i poslove financijsko-materijalnog poslovanja županijskih tijela,
  • obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine.

UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Tel: 034/290-230

Fax: 034/290-213

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt osobe Upravnog odjela za proračun i financije
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
Damir Jakoubek, dipl. oec. pročelnik 034/290-229
Darija Novak, struč. spec. admin. publ. viša savjetnica za javnu nabavu i računovodstvo 034/290-230
Đurđica Lončarević
referentica za knjigovodstvo - knjigovođa 034/290-230
Snježana Bošnjaković
referentica za računovodstvo - likivdatorica i poslovi platnog prometa 034/290-230
Snježana Benčić reeferentica za računovodstvo - blagajnica i poslovi obračuna plaće 034/290-237