Ured županice

Ured župana je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica u kojoj se obavljaju administrativni i stručni poslovi za potrebe župana i zamjenika župana. 


U okviru svog djelokruga Ured županice obavlja sljedeće poslove:

 • protokolarne poslove,
 • poslove u svezi kontakata i komunikacije s Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave,
 • poslove u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene županu i njegovim zamjenicima,
 • poslove u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte,
 • poslove u svezi predstavki i pritužbi građana,
 • poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja,
 • poslove u svezi informiranja javnosti o radu župana i Županijske skupštine,
 • poslove vezane uz međuregionalnu suradnju u državi i međuregionalnu suradnju s jedinicama regionalne samouprave u drugim državama,
 • praćenje programa europskih institucija,
 • koordinacija s gradovima i općinama vezano uz usklađivanje i uređivanje pitanja od zajedničkog interesa za razvoj županije,
 • savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih kretanja uz prijedlog mjera razvoja, promicanja i sustavnog unapređenja konkurentnosti gospodarstva,
 • savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju društvenih kretanja u cilju promicanja i sustavnog unapređenja: obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i dr.
 • pomaže rad svih oblika udruživanja građana u cilju izgradnje civilnog društva,
 • poslove u svezi organiziranja promotivnih aktivnosti,
 • poslove strateškog planiranja, predlaganja mjera institucionalne podrške poduzetništvu, ustanovama i udrugama u cilju prosperitetnog regionalnog razvoja i
 • druge stručne i administrativne poslove u svezi s realizacijom programa rada i aktivnosti župana i njegovih zamjenika.

URED ŽUPANICE

Tel: 034/290-202 Fax: 034/290-200
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt osobe iz Ureda županice
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
Mateja Tomašević, mag. iur. v.d. pročelnice  034/290-235
Ivana Paun administrativna tajnica župana  034/290-202
Snježana Katavić  stručna referentica  034/290-202
Zrinka Bartolović stručna referentica za informiranje  034/290-203