Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20),  članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21 i 114/22) i članka 41. Statuta Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 01/13 i 02/18 i 02/21), Županica Požeško-slavonske županije, 31. siječnja 2024. godine, objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“ na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom.

Prijave se zaprimaju od 31. siječnja 2024. godine do 8. veljače 2024. godine u 23:59 sati.

Privitci

docxJavni poziv

pdfZaključak o odabiru korisnika