Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije osnovana je u svrhu obavljanja djelatnosti prostornog uređenja za županiju. Poslove prostornog uređenja u Požeško-slavonskoj županiji ranije je obavljao Županijski zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, ustrojen kao upravno tijelo.
U svom djelokrugu Zavod obavlja djelatnosti izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, pripremanja polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izdavanja mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom, izrade prostornih planova uređenja velikog grada, gradova i općina i urbanističkih planova uređenja, ako je izrada tih planova Zavodu povjerena od nadležnog ministarstva ili Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije i obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako je obavljanje tih poslova Zavodu povjereno od nadležnog ministarstva ili Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije.

Kontakti

Kontakt

Županijska 7
34000 POŽEGA

Telefon: 034 290 222
Telefax: 034 290 220