Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

Zdravstvene ustanove

Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Požeško-slavonska županija.

Dom zdravlja Požeško-slavonske županije

Ulica Matije Gupca 10
34000 Požega

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije

Ulica Matije Gupca 10
34000 Požega

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Ulica Marije Terezije 13
34551 Lipik

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Županijska 9
34000 Požega

Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Opća županijska bolnica Požega

Osječka 107
34000 Požega

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Bolnička 74
34550 Pakrac