Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove

Upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove iz samoupravnog djelokruga jedinica područne (regionalne) samouprave i povjerene poslove državne uprave neposredne provedbe zakona u prvom stupnju i druge upravne i stručne poslove iz područja opće uprave i imovinsko pravnih poslova.

Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove

Olivera Baričević, univ. mag. iur.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 034 290 152