Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“ broj 17/23), Komisija za izbor i imenovanja Županijske skupštine Požeško-slavonske županije raspisuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Požeško-slavonske županije, a osniva se s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u Požeško-slavonskoj županiji.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Požeško-slavonske županije koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

Na temelju javnog poziva, pozivaju se udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Požeško-slavonskoj županiji i neformalne skupine mladih od najmanje 25 mladih, da podnesu kandidature za članove Savjeta mladih.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od objave javnog poziva.

Javni poziv dostupan je ovdje.